rehabilitacja dzieci i niemobląt Krzeszowice Kraków
+48 510 981 110

Metody

NDT- Bobath

„Nie uczymy ruchów, ale czynimy aby były możliwe”. K.B.Bobath

NDT-Bobath jest metodą neurorozwojową zapoczątkowaną w latach 40. XX wieku przez małżeństwo Bobath. Jest ona stosowana do usprawniania niemowląt jak również dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego.

Podstawą metody jest dogłębna analiza problemów pacjenta, ustalenie planu usprawniania a także zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji, które umożliwią uzyskanie funkcji ruchowych, pozwalających dziecku na jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Główne zasady metody NDT- Bobath:

 • normalizacja napięcia mięśniowego
 • umożliwienie wykonania ruchu poprzez utrzymanie pełnej ruchomości w stawach
 • rozwijanie kontroli postawy i prawidłowych wzorców posturalnych oraz motorycznych
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach
 • wyzwalanie ruchów oraz kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych


Koncepcja Halliwick

Koncepcja Halliwick to sposób uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie,  samodzielnego poruszania się w niej i pływania. Stosowana u osób w każdym wieku, zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych. Obejmuje wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.

Koncepcja Halliwick stosowana jest u dzieci i dorosłych m.in. z:

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • zespołami genetycznymi
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • autyzmem


Korekcja wad postawy

Prawidłowa postawa to ułożenie poszczególnych części ciała, które zapewnia zrównoważenie oraz stabilność ciała przy jak najmniejszym zużyciu energii.

Główne założenia korekcji wad postawy:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej w miarę możliwości do stanu prawidłowego
 • zapobieganie pogłębianiu wad postawy
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu